top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DSSV từ K45 đến K42 bị cảnh báo học tập & buộc thôi họ HK2 NH 2022-2023, Chính thức

Chào các bạn,

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thực hiện cảnh báo học tập và buộc thôi học sinh viên từ Khoá 45 đến Khoá 42 ở học kì 2, năm học 2022 - 2023.

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29

Thông tin này đã được gửi qua email sinh viên do Trường cung cấp cho từng sinh viên có tên trong danh sách. Ngoài ra, sinh viên có thể truy cập vào trang http://ctsv.hcmue.edu.vn/ và nhấp vào ô “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP” để tra cứu thông tin chi tiết.


Trân trọng./.

174 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page