top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DSSV từ K49 đến K42 bị CBHT&BTH HK1 NH 2023-2024, Chính thức

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thực hiện cảnh báo học tập và buộc thôi học sinh viên từ Khoá 49 đến Khoá 42 ở học kì 1, năm học 2023 - 2024.

Phòng CTCT&HSSV thông báo Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học lần 1, năm học 2023 - 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-ĐHSP ngày 15/4/2024 và Quyết định số 1147/QĐ-ĐHSP ngày 15/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản đính kèm).

Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá nhân cho từng sinh viên có tên trong danh sách. Ngoài ra, sinh viên có thể truy cập vào trang http://ctsv.hcmue.edu.vn/ và nhấp vào ô “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP” để tra cứu thông tin chi tiết.

Thân ái,

KhoatiengAnh_DSSV_CBHT&BTH_HK1_NH23-24
.xlsx
Download XLSX • 21KB

297 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page