top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Form hỗ trợ phục hồi mật khẩu tài khoản sinh viên

Thân gửi các bạn sinh viên,


Để hỗ trợ các bạn sinh viên gặp vấn đề với tài khoản sinh viên và email sinh viên, phòng Công Nghệ Thông Tin của trường có cung cấp đường link đăng ký phục hồi mật khẩu tài khoản sinh viên như sau: bit.ly/hotrotaikhoansv


Khi điền form các bạn cần chú ý là hiện các bạn đang có 2 loại tài khoản nên cần chọn đúng loại tài khoản cần phục hồi mật khẩu:

  • Tài khoản sinh viên là tài khoản dùng cho trang online.hcmue.edu.vn và đăng ký học phần.

  • Tài khoản email sinh viên là tài khoản để học online với MS Teams (cũng như để liên hệ với các phòng ban của trường khi cần giải quyết công việc).

Thân ái.252 views0 comments

Kommentare


bottom of page