top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

|GÓC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THI ĐUA HỘI SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH|Vào lúc 17h30 ngày 19/09/2019 tại Hội trường B Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã diễn ra "HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019".

Năm 2018-2019 có thể được xem là một năm hoạt động sôi nổi, đáng tuyên dương của Hội Sinh Viên Khoa Tiếng Anh nói riêng và tập thể Khoa Tiếng Anh nói chung.

Xét thấy sự cống hiến và tinh thần nhiệt huyết xông pha trên các mặt trận của Liên Chi Hội Khoa tiếng Anh trong năm học vừa qua, BCH Hội sinh viên Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đã trao tặng danh hiệu

" ĐƠN VỊ XUẤT SẮC DẪN ĐẦU CỤM THI ĐUA CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

15 views0 comments

Comentários


bottom of page