• English Department - HCMUP

Thông báo trả Giấy chứng nhận Ngày hội Liên văn hóa năm 2020

Chào các bạn sinh viên!


BCH Đoàn Khoa gửi các bạn Giấy chứng nhận Ngày hội Liên văn hóa theo hình thức Giấy chứng nhận trực tuyến. Mời các bạn tra cứu và tải về theo hướng dẫn tại đường link: http://bit.ly/GCN_LVH_2020.


Trân trọng./.

BCH Đoàn Khoa Tiếng Anh

237 views0 comments