top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Giao lưu ĐHQG Bình Đong

VPK gửi đến các bạn thông báo của P.HTQT chương trình giao lưu Với ĐHQG Bình Đông.

Các bạn vui long xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1L4dYf4WWnbu0s-SHZwDmnb5IdFkZNKGq/view?usp=sharing

Thân ái

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page