top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Giao lưu ĐHQG Bình Đong

VPK gửi đến các bạn thông báo của P.HTQT chương trình giao lưu Với ĐHQG Bình Đông.

Các bạn vui long xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1L4dYf4WWnbu0s-SHZwDmnb5IdFkZNKGq/view?usp=sharing

Thân ái

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page