• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Giao lưu học tập tại ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo

VPK chuyển đến các bạn thông báo của P. HTQT công V/v tham quan, giao lưu, học tập tại trường ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo năm 2019.

Thân./.


8 views0 comments

Recent Posts

See All