top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Giao lưu học tập tại ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo

VPK chuyển đến các bạn thông báo của P. HTQT công V/v tham quan, giao lưu, học tập tại trường ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo năm 2019.

Thân./.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page