top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Hội thảo Chủ đề: Teaching English to Young Learners - Practical Ideas

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn thông tin hội thảo:


Chủ đề: Teaching English to Young Learners - Practical Ideas

Thời gian: 13:30 - 16:20| Thứ 4, ngày 29/03/2023

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Link tham dự Hội thảo: https://us06web.zoom.us/j/89732972731?pwd=VHEyMU43b2trUFZjK3JvZzcwR1lXdz09#success

Meeting ID: 897 3297 2731

Passcode: 282017

Thân./.


134 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page