top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Hội thảo Chủ đề: Teaching English to Young Learners - Practical Ideas

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn thông tin hội thảo:


Chủ đề: Teaching English to Young Learners - Practical Ideas

Thời gian: 13:30 - 16:20| Thứ 4, ngày 29/03/2023

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Meeting ID: 897 3297 2731

Passcode: 282017

Thân./.


138 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page