top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Hỗ trợ chi phí kết nối đường truyền học tập trực tuyến cho SV và Trao học bổng

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo về việc hỗ trợ chi phí kết nối đường truyền học tập trực tuyến cho SV và Trao học bổng

CV hỗ trợ SV
.pdf
Download PDF • 657KB

Thong bao hoc bong
.pdf
Download PDF • 885KB

Thân ái./.


154 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page