• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Học bổng Đại học Inje Hàn Quốc năm 2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo của Nhà trường học bổng trao đổi của trường Đại học Inje Hàn Quốc năm 2020.

Thân ái./.
23 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education