top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Học bổng khuyến khích học tập đợt 2, HK1, NH2023 - 2024, chính thức

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo Quyết định số 1508/QĐ-ĐSHP ngày 30/5/2024 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đợt 2, học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.

Thông tin này đã được Phòng thông báo qua email cho từng sinh viên có tên trong danh sách, sinh viên truy cập vào đường dẫn http://ctsv.hcmue.edu.vn/ và nhấp vào ô “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP” để tra cứu thông tin chi tiết.

Thân ái./.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page