top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Hội nghị Sinh viên NCKH NH 2018-2019 (Khoa Tiếng Anh)

Updated: May 1, 2019

Vào ngày 26 tháng 04 năm 2019, Khoa tiếng Anh đã tiến hành tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019.

Hội nghị có sự tham gia báo cáo của 4 nhóm nghiên cứu với các đề tài nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực phương pháp giảng dạy, biên-phiên dịch tiếng Anh,...


Danh sách đề tài:

1. Ảnh hưởng của hoạt động giảng dạy và học tập ở nhà trường đối với khả năng học tập tự chủ của học sinh trung học cơ sở.

- Sinh viên thực hiện: Trần Yến Nhi

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Huy Cường


2. Nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông trong dạy học theo dự án.

- Sinh viên thực hiện: Vương Quế Mai, Mai Hoa Tiên, Đỗ Nguyễn Thảo Nguyên

- Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng


3. Khảo sát năng lực kiểm tra, đánh giá tiếng Anh của sinh viên khóa 41 và 42 ngành Sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

- Sinh viên thực hiện: Lê Phạm Minh Tâm, Trần Hồng Liên

- Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng


4. Các vấn đề thường gặp khi dịch tiêu đề báo chí Anh-Việt của sinh viên chuyên ngành Biên phiên dịch Khoa tiếng Anh trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh.

- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Trí, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Xuân Quốc

- Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Vũ Tuân


Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên:

- ThS. Tạ Tú Quỳnh, Chủ tịch

- ThS. Trương Thùy Dương, Thư kí

- TS. Nguyễn Thúy Nga, Phản biện

- ThS. Trương Thị Thanh Hoa, Phản biện

- ThS. Lý Nhựt Thiện, Ủy viên


Một số hình ảnh65 views0 comments
bottom of page