top of page
  • Writer's pictureTimes ED

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022 - KHOA TIẾNG ANH

Vào ngày 10/8 vừa qua, khoa Tiếng Anh đã tiến hành tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2022. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng được tổ chức định kì 2 năm một lần nhằm thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo, đồng thời cập nhật, cải tiến chương trình sao cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Hội thảo được tổ chức 02 phiên. Trong đó, phiên chung tập trung trao đổi các ý kiến liên quan đến chuẩn đầu ra chung của các chương trình đào tạo giáo viên. Trong phiên làm việc riêng theo từng khoa, khoa Tiếng Anh đã tổ chức lấy ý kiến trực tiếp từ đại diện các bên liên quan về chuẩn đầu ra, tiêu chí tuyển dụng của các ngành đào tạo cụ thể, chương trình khung, cây chương trình đào tạo, các phẩm chất và năng lực cần thiết để đáp ứng vị trí việc làm của 2 chuyên ngành Sư Phạm Tiếng Anh và Ngôn Ngữ Anh cũng như chương trình đào tạo Thạc sĩ Lý Luận và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh.

Tại Hội thảo, các ý kiến trao đổi đã diễn ra sôi nổi, cởi mở, chất lượng và nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hiểu biết trong lĩnh vực phát triển CTĐT của các cá nhân tham dự. Các ý kiến của các nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên/học viên và sinh viên năm 4 đều cho rằng CTĐT có mục tiêu, chuẩn đầu ra rõ ràng, cụ thể; nội dung, số lượng tín chỉ của CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra; các khối kiến thức phân bố hợp lý, thể hiện logic trong đào tạo.

Buổi Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. Khoa Tiếng Anh xin gửi lời cảm ơn tới sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên/học viên và các bạn sinh viên năm 4, từ đó xin tiếp thu và điều chỉnh CTĐT phù hợp với năng lực người học cũng như đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh các phiên làm việc tại hội thảo

70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page