top of page

[HN SV NCKH] KẾT QUẢ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023

Sau khi Hội nghị SV NCKH cấp khoa năm học 2022-2023 được diễn ra thành công tốt đẹp, Khoa Tiếng Anh xin gửi đến thông tin về kết quả của Hội nghị như sau:


1. Giải thưởng: Với 7 nhóm tham gia Hội nghị năm nay, có 1 nhóm đạt giải nhất, 1 nhóm đạt giải nhì, 3 nhóm đạt giải 3 và 2 nhóm đạt giải khuyến khích. Thông tin chi tiết về các thành viên của nhóm , giảng viên hướng dẫn, tên đề tài, giải thưởng có thể được tìm thấy trong file đính kèm với thông báo này.


2. Nhóm được dự Hội nghị SV NCKH cấp trường năm học 2022-2023: Theo quy định của trường, khoa Tiếng Anh năm nay được cử 2 nhóm tham gia Hội nghị cấp trường. Trong đó, có 1 nhóm được trình bày tại Hội nghị để chấm điểm lấy giải (nhất-nhì-ba) và 1 nhóm được xét chấm điểm lấy giải (khuyến khích). Cụ thể là 2 nhóm đạt giải nhất và giải nhì của khoa Tiếng Anh năm nay (trong file kết quả đính kèm).


3. Hình ảnh Hội nghị có thể tìm thấy trong link dưới đây: https://drive.google.com/drive/folders/12c0enQQDnPfdTKB3GrHklAp5bef5ylc_?usp=sharing


4. Kỷ yếu của Hội nghị được để trong tủ sách của Khoa Tiếng Anh tại Phòng B603. Các bạn SV có thể tìm đọc để tham khảo và có định hướng cho các đề tài trong tương lai của bản thân.


Khoa Tiếng Anh rất vui mừng vì sự hiện diện rất đông đủ của giảng viên và sinh viên của khoa tại Hội nghị. Điều này chứng tỏ giảng viên và sinh viên khoa Tiếng Anh ngày càng quan tâm hơn tới công tác NCKH. Hy vọng các năm sau, các đề tài NCKH của sinh viên khoa Tiếng Anh tăng cả về lượng và chất.

Thân.


Kết quả
.docx
Download DOCX • 18KB

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page