top of page
  • Writer's pictureTimes ED

[HỌC VIÊN CAO HỌC] Thông báo về việc đăng ký bảo vệ đề cương đợt 1 – 2022

Khoa Tiếng Anh xin thông báo với các học viên cao học khóa 30.1 và khóa 31 về việc đăng ký bảo vệ đề cương đợt 1 – 2022 như sau:

1. Học viên nào đã hoàn thành xong phần đề cương và được GVHD xác nhận bảo vệ đợt này xin gửi thông tin cho thầy Lê Đình Tùng theo email: tungld@hcmue.edu.vn để tổng hợp danh sách.

2. Hạn chót đăng ký bảo vệ đề cương: trước 13h00 ngày 20/02/2022.

3. Khi gửi thông tin, học viên điền các thông tin cụ thể vào mẫu đính kèm.

Thân./.Danh-sach-dang-ky-bao-ve-de-cuong-form
.xlsx
Download XLSX • 10KB

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Коментарі


bottom of page