top of page
  • Writer's pictureLe Dinh Tung Khoa Tieng anh

[HỌC VIÊN CAO HỌC] Thông báo về việc đăng ký bảo vệ đề cương đợt 3 – Tháng 5/2022


Khoa Tiếng Anh xin thông báo với các học viên cao học khóa 30.1 và khóa 31 về việc đăng ký bảo vệ đề cương đợt 3 – tháng 5/2022 như sau: 1. Học viên nào đã hoàn thành xong phần đề cương và được GVHD xác nhận bảo vệ đợt này xin gửi thông tin cho thầy Lê Đình Tùng theo email: tungld@hcmue.edu.vn để tổng hợp danh sách. 2. Hạn chót đăng ký bảo vệ đề cương: trước 13h00 ngày 15/05/2022. 3. Khi gửi thông tin, học viên điền các thông tin cụ thể vào mẫu đính kèm. Thân./.

Danh sach dang ky bao ve de cuong (form)
.xlsx
Download XLSX • 11KB

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Коментарі


bottom of page