top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Kế hoạch Đào tạo học kỳ 2 năm hoc 2021-2022 cho SV hệ CQ3,063 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page