top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch học kỳ hè năm học 2022-2023 cho SV hệ CQ và các môn dự kiến mở

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch học kỳ hè năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy và các môn dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2022-2023:


Các bạn xem kế hoach và đăng ký học nhé!

Thân./.


[KH 201] KE HOACH HK HE 2022-2023
.pdf
Download PDF • 303KB

722 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page