top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch học kỳ hè năm học 2022-2023 cho SV hệ CQ và các môn dự kiến mở

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch học kỳ hè năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy và các môn dự kiến mở trong học kỳ hè năm học 2022-2023:


Các bạn xem kế hoach và đăng ký học nhé!

Thân./.


[KH 201] KE HOACH HK HE 2022-2023
.pdf
Download PDF • 303KB

668 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page