top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch v/v tổ chức đào tạo HK1 NH 23-24 cho Sv hệ CQ

Chào các bạn!

Văn phòng khoa gửi các bạn Kế hoạch v/v tổ chức đào tạo HK1 NH 23-24 cho sinh viên hệ chính quy.

Thân./.

03. Ke hoach dao tao Hoc ky I nam hoc 2023-2024_dk
.pdf
Download PDF • 300KB

918 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page