top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo kết quả khóa học Sinh hoạt Công dân

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn kết quả khóa học Sinh hoạt Công dân đầu khóa trên hệ thống VLE. Khoa thông tin đến sinh viên như sau:

1. Danh sách có những sinh viên chưa đạt và chưa làm bài cuối khóa 60 câu (Hoàn thành từ 40 câu trở lên là đạt), BTC lớp học sẽ mở lại hệ thống từ ngày 14/02 – 24/02 để sinh viên hoàn thành khóa học.

2. Sinh viên không có điểm (chưa tham gia học) liên hệ với Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông qua hộp thư: hotrosinhvien@hcmue.edu.vn để được hỗ trợ tham gia học.

Văn phòng Khoa thông tin đến các sinh viên để đảm bảo việc hoàn thành khóa học sinh hoạt công dân. Qua thời gian nêu trên, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình BGH kí ban hành công nhận kết quả học tập.

Vì vậy, Văn Phòng Khoa đề nghị các bạn chưa hoàn thành khóa học khẩn trương tham gia và hoàn thành khóa học theo thời gian nêu trên.

Mọi thắc mắc sinh viên gửi email về hopthusinhvien@hcmue.edu.vn với tiêu đề [Sinh hoạt công dân] để được giải đáp.

Thân./.

TiengAnh
.xlsx
Download XLSX • 19KB

1,809 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page