top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Kết quả khóa học sinh hoạt Công dân K47

Chào các bạn,


Văn phòng Khoa thân gửi các bạn thông tin của Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên về kết quả khóa học Sinh hoạt Công dân K47 (file đính kèm) và các thông tin sau:

1. Danh sách có những sinh viên chưa đạt và chưa làm bài cuối khóa 60 câu (Hoàn thành từ 40 câu trở lên là đạt), BTC lớp học sẽ mở lại hệ thống từ ngày 8/11 – 12/11 để sinh viên hoàn thành khóa học.

2. Sinh viên không có điểm (chưa tham gia học) liên hệ với Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông qua hộp thư: hotrosinhvien@hcmue.edu.vn để được hỗ trợ tham gia học.


Thân./.


TiengAnh
.xlsx
Download XLSX • 30KB

728 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page