top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ 1 NH 2018-2019

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo về kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần, HK1 NH 2018-2019.

Trân trọng./.
17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page