top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm 2023

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm 2023, Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin chi tiết về cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Thời gian diễn ra: từ ngày 24/9 đến ngày 19/11/2023

2. Đối tượng dự thi:

- Bảng A: sinh viên tất cả các khối ngành đang học tập tại Trường.

- Bảng B: học sinh Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung, hình thức tổ chức: Vui lòng xem chi tiết tại Kế hoạch và Thể lệ được đính kèm.

* Những ý tưởng, dự án có thành tích xuất sắc và phù hợp sẽ được xem xét đề cử tham gia cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" - SV STARTUP do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm.

Cuộc thi là một hoạt động quan trọng, thực hiện theo tinh thần của Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1665) và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1665 trong ngành giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm kính đề nghị các Khoa và Trường THTH truyền thông rộng rãi về cuộc thi đến toàn thể học sinh, sinh viên tại đơn vị và khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia dự thi và giáo viên, giảng viên tham gia hỗ trợ, cố vấn cho các đội thi.

Trung tâm Hỗ trợ SV và Phát triển khởi nghiệp xin gửi đính kèm các văn bản sau:

- Kế hoạch tổ chức và Thể lệ tham gia cuộc thi: https://bit.ly/KH_Ytuongkhoinghiep2023

- Các phụ lục (Hướng dẫn trình bày ý tưởng, dự án): https://bit.ly/PL_YTKN2023

- Poster truyền thông cho cuộc thi và bài viết truyền thông trên các kênh thông tin điện tử và mạng xã hội của đơn vị (để tham khảo) tại: https://bit.ly/TT_YTKN2023

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm 2023 vui lòng liên hệ: Bà Hồ Thị Ngọc Quỳnh, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, số điện thoại: 0904 913 275, Email: quynhhtn@hcmue.edu.vn .

Thân./.

85 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page