top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Kế hoạch Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2019 - 2022

Updated: Oct 9, 2019

- Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Căn cứ kế hoạch số 10-KH/ĐTN-TA ngày 03/10/2019 về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2019 - 2022 (dưới đây gọi tắt là Đại hội);

Ban Chấp hành Đoàn khoa Tiếng Anh xây dựng kế hoạch phân bổ Đại biểu dự Đại hội, như sau:


I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠI BIỂU

1. Đối tượng: Là cán bộ Đoàn, đoàn viên đang sinh hoạt, công tác tại các chi Đoàn trực thuộc Đoàn khoa Tiếng Anh, nếu đảm bảo tư cách, điều kiện và đủ tiêu chuẩn.


2. Tiêu chuẩn đại biểu:

- Đại biểu dự Đại hội Đoàn các cấp phải là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, có khả năng đóng góp vào những quyết định của Đại hội, có khả năng truyền đạt kết quả Đại hội đến đoàn viên, thanh niên tại đơn vị; có tinh thần trách nhiệm, có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; được đoàn viên, thanh niên tại đơn vị tín nhiệm.

- Những trường hợp sau không đủ tư cách đại biểu dự Đại hội:

+ Những người vi phạm các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kỷ luật của Đoàn; của Đảng, chính quyền, hoặc các đoàn thể chính trị - xã hội khác mà đoàn viên đó là thành viên) mà chưa hết thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật.

+ Đoàn viên bị tổ chức Đoàn cấp cơ sở ra quyết định đình chỉ sinh hoạt; đoàn viên bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật.

+ Đại biểu được bầu cử không đúng quy định.


II. SỐ LƯỢNG - CƠ SỞ PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU

1. Số lượng đại biểu:

- Đại biểu đương nhiên (là BCH Đoàn Khoa đương nhiệm): 11 đồng chí.

- Đại biểu được bầu chọn từ cơ sở: 80 đồng chí.

- Đại biểu chỉ định (nếu có): Không quá 04 đồng chí.


2. Phân bổ đại biểu:

- Căn cứ số lượng Đoàn viên các chi Đoàn. BCH Đoàn khoa tiến hành phân bổ đại biểu, cụ thể như sau:

+ Đối với sinh viên năm 4 (K42): Mỗi chi đoàn cử ra 1 đồng chí đại diện BCH chi đoàn.

+ Đối với sinh viên năm 3 (K43): Mỗi chi đoàn cử ra 2 đồng chí đại diện BCH chi đoàn.

+ Đối với sinh viên năm 1 và năm 2 (K44 và K45): Mỗi chi đoàn cử ra 3 đồng chí đại diện BCH chi đoàn.


III. QUY TRÌNH BẦU CHỌN ĐẠI BIỂU

- BCH các chi đoàn tiến hành bầu ra các đồng chí tham dự Đại hội Đoàn khoa đúng đối tượng, đúng số lượng.

- BCH chi đoàn tiến hành nhập thông tin đại biểu tham dự Đại hội Đoàn khoa Tiếng Anh nhiệm kỳ 2019 - 2022 qua đường link sau:

- Deadline giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội: 23g00 ngày 10/10/2019


IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: 17g00 ngày 19/10/2019 (Thứ 7) (chính thức)

- Địa điểm: Giảng đường D (cơ sở An Dương Vương) (dự kiến)TM. BCH Đoàn khoa

Bí thư


Trần Quang Nam

(đã ký)

300 views0 comments

Comments


bottom of page