top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng dành cho sinh viên Quý III, năm 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch 443/KH-ĐHSP về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng dành cho sinh viên Quý III, năm 2023.

Các bạn lưu ý học đúng thời gian của mình nhé!

Thân./.


443-KH-ĐHSP tổ chức đợt sinh hoạt CTTT Qúy III-2023 (1)
.pdf
Download PDF • 1.40MB

365 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page