top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt thời sự dành cho sinh viên Quý 1, năm 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 93/KH-ĐHSP ngày 27/02/2024 về việc Tổ chức đợt sinh hoạt thời sự dành cho sinh viên Quý 1, năm 2024 (văn bản đính kèm).

Thân./.


93-KH tổ chức đợt sinh hoạt thời sự Qúy 1-2024
.pdf
Download PDF • 1.31MB

219 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page