top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt thời sự quý III, năm 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 358/KH-ĐHSP ngày 03/7/2024 về việc Tổ chức đợt sinh hoạt thời sự quý III, năm 2024 đính kèm phụ lục.

Thân./.


358-KH-ĐHSP-Tổ chức đợt sinh hoạt thời sự quý III-2024
.pdf
Download PDF • 1.69MB

214 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page