top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

K/h tổ chức Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học từ VL tái chế và Hội thi vẽ tranh cổ động h/ứng MTTG

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 208/KH-ĐHSP ngày 17/5/2023 về việc tổ chức Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học từ vật liệu tái chế hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và Kế hoạch số 209/ KH-ĐHSP ngày 17/5/2023 về việc tổ chức Hội thi vẽ tranh cổ động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.

Các bạn đăng ký thông tin đội thi theo đường dẫn https://bit.ly/ĐK-Thiet-ke-do-dung-day-hochttps://bit.ly/ĐK-Ve-tranh-co-dong, gửi danh sách đăng ký về Ban Tổ chức cấp Trường trước ngày trước ngày 02/6/2023.

Thân./.


208-KH_To-chuc-Hoi-thi-Thiet-ke-do-dung-day-hoc-2023
.pdf
Download PDF • 1.96MB

209-KH_To-chuc-Hoi-thi-ve-tranh-co-dong
.pdf
Download PDF • 2.03MB

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page