top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

K/h tổ chức Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học từ VL tái chế và Hội thi vẽ tranh cổ động h/ứng MTTG

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 208/KH-ĐHSP ngày 17/5/2023 về việc tổ chức Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học từ vật liệu tái chế hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và Kế hoạch số 209/ KH-ĐHSP ngày 17/5/2023 về việc tổ chức Hội thi vẽ tranh cổ động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.

Các bạn đăng ký thông tin đội thi theo đường dẫn https://bit.ly/ĐK-Thiet-ke-do-dung-day-hochttps://bit.ly/ĐK-Ve-tranh-co-dong, gửi danh sách đăng ký về Ban Tổ chức cấp Trường trước ngày trước ngày 02/6/2023.

Thân./.


208-KH_To-chuc-Hoi-thi-Thiet-ke-do-dung-day-hoc-2023
.pdf
Download PDF • 1.96MB

209-KH_To-chuc-Hoi-thi-ve-tranh-co-dong
.pdf
Download PDF • 2.03MB

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page