top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Văn phòng khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì 1 năm học 2019 - 2020.

Sinh viên xem thông báo tại đây.

Thân ái./.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page