top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Văn phòng khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì 1 năm học 2019 - 2020.

Sinh viên xem thông báo tại đây.

Thân ái./.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page