top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Tổ chức Lễ trao học bổng AMA năm học 2023-2024

Chào các bạn!


Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 115/KH-ĐHSP ngày 07/3/2024 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức Lễ trao học bổng AMA năm học 2023 - 2024 (văn bản đính kèm).


Thân./.


115_07.03.24_KH_letraohocbongAMA 23-24
.pdf
Download PDF • 495KB

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page