top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển viên chức năm 2019

Văn phòng khoa gửi các bạn công văn của nhà trường vềKế hoạch Tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển viên chức năm 2019.

Thân ái./.
90 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page