top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 201/KH-ĐHSP ngày 12/4/2024 về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 (văn bản đính kèm).

Lớp Trưởng các lớp vận động các bạn hưởng ứng tham gia nhé!

Thân./.


201-KH-ĐHSP-Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc VN lần thứ 3 năm 2924 (1)
.pdf
Download PDF • 1.04MB

83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page