top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022 - 2023

Updated: Oct 14, 2022

Văn phòng khoa thông báo kế hoạch TTSP năm học 2022-2023:

  1. Kế hoạch: https://drive.google.com/file/d/1hGn7FHAAGDWfKe0O8mPQPbgdJg21MoPU/view?usp=sharing

  2. Danh sách sinh đủ điều kiện thực tập (update ngày 13/16/2022): https://docs.google.com/document/d/1qTidlol2J6vfWGdncoA3c9CMFbaoPygt/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

3. Danh sách sinh viên đăng ký thực tập theo nguyện vọng cá nhân: https://docs.google.com/document/d/17puxKfzdrDeglHyHo2MrysANEs23uIuH/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

4. Mẫu đơn thực tập theo nguyện vọng cá nhân (sinh viên lưu ý thời gian gửi đơn): https://docs.google.com/document/d/10wZ5297oqgzJ8LwCdzAwkZ5J-hs1duxp/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

5. Phản hồi của sinh viên: : https://forms.gle/Me4zNLHLaC7Hu7Gf8

6. Sinh viên kiểm tra và phản hồi danh sách: trước 16g00, 15/10/2022

Thân ái./.

3,146 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page