top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch tổ chức thi các học phần cho SV bảo lưu điểm giữa kỳ HK2 NH 2020-2021

Chào các bạn,


Trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, những sinh viên được bảo lưu điểm giữa kỳ với các lý do: xin hoãn thi, bị sự cố kỹ thuật không thể tiếp tục buổi thi, nộp bài trên Teams nhưng không có bài, nộp bài qua email của Khoa trễ thời gian so với quy định...

Theo hướng dẫn của Nhà trường, những sinh viên được bảo lưu điểm giữa kỳ sẽ dự thi vào kỳ thi gần nhất có những học phần này. Vì vậy, Văn phòng khoa thông báo kế hoạch tổ chức thi như sau:

Các học phần:

  1. Ngôn ngữ xã hội học

  2. Thuyết trình

  3. Tiếng Anh du lịch 1

  4. Ứng dụng CNTT trong dịch thuật tiếng Anh

được tổ chức giảng dạy và sẽ thi vào học kỳ 1 năm học 2021-2022. Những sinh viên bảo lưu điểm giữa kỳ các học phần này liên hệ với phòng Khảo thí để xin thi lại.

Những học phần còn lại sẽ được tổ chức thi vào học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Thân ái./.

366 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page