top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HK2 VÀ HK HÈ NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

2,316 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page