top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH THỰC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022

Updated: Nov 22, 2021

Chào các bạn,

Để chuẩn bị kế hoạch thực tập năm học 2021-2022, VPK gửi các bạn các thông báo hướng dẫn của Nhà trường (gồm Kế hoạch thực tập và Đơn xin thực tập theo nguyện vọng cá nhân) trong file đính kèm.

363_KH_Thuctap_2021-2022_sign
.pdf
Download PDF • 3.03MB
Mau_DonTTSP theo nguyen vong ca nhan
.doc
Download DOC • 39KB

Các bạn lưu ý các mốc thời gian trong thông báo. Lớp trưởng sẽ tổng hợp DSSV các lớp thuộc khóa 44 và 45 đủ điều kiện thực tập và gửi về VPK.

Điều kiện tham gia thực tập:

- TTSP1: học học phần học trước (LL&PPGD tiếng Anh 1, Nghe - Nói 4), tích lũy từ 65 tín chỉ trở lên.

- TTSP2: học học phần học trước (LL&PPGD tiếng Anh 1,2 Đọc - Viết 4), đã TTSP1, tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên.

- TTNN1 (BPD): học học phần học trước ( Nghe - Nói 4), tích lũy từ 65 tín chỉ trở lên.

- TTNN2 (BPD): học học phần học trước (Đọc - Viết 4), đã Thực tập 1, tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên. - TNN1 (TM): tích lũy từ 65 tín chỉ trở lên. - TTNN2 (TM): đã Thực tập 1, tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên.

Sinh viên học song ngành, hoặc khóa trên chưa thực tập, nay đã đủ điều kiện thực tập đăng ký theo link này

Thời gian đăng ký: hết ngày 24/11/2021

Thân ái./.

2,489 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page