top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1&2, HK1 NH 2023-2024

Updated: 5 days ago


Thời gan họp đoàn thực tập: 9g00, thứ , 21/12/2023, đường link họp

Meeting ID: 461 886 561 52 - Passcode: tPyf6R

Kế hoạch thực tập 1 (K47 Ngôn ngữ Anh Biên phiên dịch)


Kế hoạch thực tập 1 _BPD
.docx
Download DOCX • 33KB

Kế hoạch thực tập 2 (K46 Ngôn ngữ Anh Biên phiên dịch và Thương mại)


Kế hoạch thực tập 2 _TM &BPD_16122023
.docx
Download DOCX • 50KB

Đường link gửi giấy giới thiệu

Đường link điền thông tin cơ sở thực tập: sau thời gian thực tập 2 tuần tất cả sinh viên điền link này để có thông tin ra quyết định đoàn thực tập

Danh sách lớp Thực tập 1 Biên phiên dịch:


TTBPD1
.xls
Download XLS • 46KB

Danh sách lớp Thực tập 2 Biên phiên dịch:


2321ENGL145201 - Thực tập 2(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 62KB

Danh sách lớp Thực tập 2 Thương mại


2321ENGL148101 - Thực tập nghề nghiệp 2(Nhập điểm)
.xls
Download XLS • 50KB

Sinh viên tham dự buổi họp đầy đủ và đúng giờ để được phổ biến và giải đáp các vấn đề liên quan.

Thân ái.

2,658 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page