top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch Thực tập Sư phạm 1& 2 NH 2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo về kếhoạch Thực tập Sư phạm 1& 2 NH 2019-2020. Các bạn xem thông tin tại đây.

Các bạn vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện theo hướng dẫn.

Thân ái./.

Cô Yến

111 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page