top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch Thực tập Sư phạm 1& 2 NH 2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn thông báo về kếhoạch Thực tập Sư phạm 1& 2 NH 2019-2020. Các bạn xem thông tin tại đây.

Các bạn vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện theo hướng dẫn.

Thân ái./.

Cô Yến

111 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page