top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch Thực tập Sư phạm 2020-2021

Văn phòng khoa gửi đến các bạn kế hoạch Thực tập Sư phạm 2020-2021.

https://drive.google.com/drive/folders/1RUZ2n9gpYjEBOfKKlT6MnJ0CTHLj-zit?usp=sharing

Thân ái./.

349 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page