top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 96/KH-ĐHSP ngày 28/02/2024 của Hiệu trưởng về việc Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 (văn bản đính kèm).

Thân./.


96-KH-DHSP-Trien khai danh gia DRL HK1, nam hoc 2023 - 2024
.pdf
Download PDF • 1.45MB

442 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page