top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch Triển khai Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 206/KH-ĐHSP ngày 15/4/2024 về việc Triển khai Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đính kèm Hướng dẫn và thông tin tuyên truyền về Hội thi.

Link các sản phẩm tuyên truyền: http://tracuu.hcmue.edu.vn/truyenthong_HoithiBHYT2024

Thân./.
206-KH-ĐHSP-Triển khai Hội thi tìm hiểu về chính sách pháp luật BHYT cho SV trên địa bàn TPHCM
.pdf
Download PDF • 1.06MB

Phu luc huong dan tham gia Hoi thi tim hieu BHYT 2024 (1)
.pdf
Download PDF • 2.96MB

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page