top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch số 712/KH-ĐHSP về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024.

Thân./.


712_KH_ĐHSP_Triển khai thực hiện CT phối hợp giữa BGDĐT với TW Đoàn tại ĐHSP TPHCM 2023-2024
.pdf
Download PDF • 2.66MB

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page