top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch và Thông báo xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 7 năm 2024)

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa thông báo xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ đợt tháng 7 năm 2024 (xem tại đây).

Thân./.

175 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page