top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 7 năm 2023)

Văn phòng khoa chuyển đến sinh viên thông báo từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 7 năm 2023).

Thân ái.


263_13.6.23_ KH xet mien TH, NN 07.23
.pdf
Download PDF • 3.59MB

194 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page