top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 7 năm 2023)

Văn phòng khoa chuyển đến sinh viên thông báo từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 7 năm 2023).

Thân ái.


263_13.6.23_ KH xet mien TH, NN 07.23
.pdf
Download PDF • 3.59MB

203 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page