top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 9 năm 2023)

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Kế hoạch xét miễn học, miễn thi các học phần tin học, ngoại ngữ (đợt tháng 9 năm 2023)

Thân./.


364_09.8.2023_KH mien NN, TH Thang 9.2023
.pdf
Download PDF • 3.37MB

199 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page