top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05/2023

Văn phòng khoa chuyển thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2023

đến sinh viên. Các bạn đọc kỹ thong báo để thực hiện đúng tiến độ.

Thân./.


157_14.4.2023_KE HOACH XET TOT NGHIEP DOT THANG 5.2023
.pdf
Download PDF • 353KB

503 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page