top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05/2023

Văn phòng khoa chuyển thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2023

đến sinh viên. Các bạn đọc kỹ thong báo để thực hiện đúng tiến độ.

Thân./.


157_14.4.2023_KE HOACH XET TOT NGHIEP DOT THANG 5.2023
.pdf
Download PDF • 353KB

593 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page