top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05/2023

Sinh viên khoá 45 và các khoá trước để kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tháng 5/2023 vui lòng thực hiện các bước sau:

- Tra cứu thông tin tốt nghiệp và kết quả phản hồi thông tin tốt nghiệp (trước 17h00-22/5/2023): https://tracuu.hcmue.edu.vn/xet-tot-nghiep

- Phản hồi thông tin tốt nghiệp (trước 17h00-22/5/2023): https://bom.so/phanhoitotnghiep

419 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page