top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05/2023

Sinh viên khoá 45 và các khoá trước để kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tháng 5/2023 vui lòng thực hiện các bước sau:

- Tra cứu thông tin tốt nghiệp và kết quả phản hồi thông tin tốt nghiệp (trước 17h00-22/5/2023): https://tracuu.hcmue.edu.vn/xet-tot-nghiep

- Phản hồi thông tin tốt nghiệp (trước 17h00-22/5/2023): https://bom.so/phanhoitotnghiep

127 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page