top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2024

Văn phòng Khoa chuyển các bạn thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2024.

Thân ái.

KH 183_05042024
.pdf
Download PDF • 324KB

660 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page