top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh xét tốt nghiệp dự kiến lần đợt tháng 7/2023 (cập nhật ngày 26/7/2023)

Updated: Jul 26, 2023


Văn phòng khoa chuyển danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 07 (file đính kèm). Danh sách này đã được đưa dữ liệu vào trang tra cứu của sinh viên.

Sinh viên vào tra cứu thông tin tốt nghiệp, phản hồi và xem kết quả phản hồi thông tin tốt nghiệp: https://tracuu.hcmue.edu.vn/xet-tot-nghiep.

Thời hạn để sinh viên phản hồi là trước ngày 22/07/2023.

Thân ái./.


20230726_KhoaTiengAnh
.xls
Download XLS • 171KB267_14.6.23_KE HOACH XET TOT NGHIEP DOT THANG 7.23 (1)
.pdf
Download PDF • 328KB

1,073 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page