top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 10/2023

Chào các bạn,

Văn phòng Khoa chuyển các bạn kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2023.


Thân ái./.


KH 411_Ke hoach xet TN thang10_2023
.pdf
Download PDF • 263KB

268 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page